Cronje Dorper Produksie – & Savanna Klubveiling 06/10/2021